خ آیت الله کاشانی - خ بهنام - انتهای خ سازمان آب -پ52 - واحد 4 شرقی.

خ آیت الله کاشانی – خ بهنام – انتهای خ سازمان آب -پ52 – واحد 4 شرقی.

آدرس شركت: خ آیت الله کاشانی – خ بهنام – انتهای خ سازمان آب -پ52 – واحد 4 شرقی.
تلفن شركت: 021- 44041818 – 44005566
فاکس شركت: 021-44044732
کد پستی شركت: 1471846578
پست الكترونيك: info@iranpgtech.com

ارتباط با ما